ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС ПО НАСТУПНИМ ПИТАННЯМ:

 • консультації з усіх питань в сфері корпоративних відносин;
 • корпоративні спори між учасниками ( акціонерами ) господарського товариства з приводу створення, припинення товариства та управління його діяльністю;
 • корпоративні спори між учасниками ( акціонерами , засновниками), пов’язані з реалізацією і захистом корпоративних прав;
 • корпоративні спори про визнання недійсними угод, укладених товариством;
 • корпоративні спори про звернення акцій, часток, паїв;
 • юридичний супровід та консультування щодо підготовки документів з випуску та розміщення акцій, реєстрації випусків акцій ;
 • корпоративні спори про внесення або визнання недійсними змін в реєстрі власників іменних цінних паперів, укладення, зміни, розірвання або визнання недійсними договорів на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
 • проведення зборів акціонерів акціонерних товариств;
 • представництво інтересів акціонерів у конфліктних акціонерних товариствах;
 • правова експертиза правовстановлюючих документів, прогнозування можливих юридичних ризиків, підготовка рекомендацій щодо їх усунення;
 • спори про визнання недійсними рішень про виключення учасника з товариства, а також спори, пов’язані з визначенням та стягненням вартості частки майна товариства, що підлягає сплаті учаснику, який вийшов (вибув) з товариства;
 • юридична та консультативна робота щодо запобігання «недружніх» злиттів і поглинань компаній;
 • реорганізація, перереєстрація, (злиття,приєднання, поділ, перетворення) і ліквідація всіх організаційно-правових форм власності;
 • корпоративні спори про ліквідацію або скасування державної реєстрації господарських товариств.