ТОП-3 ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Найпоширенішими спорами між державою і бізнесом є спори в сфері оподаткування. Багатьом платникам податків в режимі нон-стоп доводиться відстоювати свої права для захисту капіталів.

Фахівці податкової практики Право Гарант мають великий, а головне, результативний досвід в сфері податкового права і допомагають клієнтам ефективно захищати їх інтереси. Тому, ділимося з вами корисною інформацією, як не стати об’єктом адміністративного правопорушення та/або злочину у сфері оподаткування, не розоритися і не втратити свій бізнес.

Можна виділити три основні види адміністративних спорів з ДФС, про які поговоримо нижче.

1. СПОРИ ЩОДО РЕАЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Фіктивність господарських операцій є найпопулярнішою підставою для донарахувань фіскальними органами, в тому числі необґрунтованих.

Згідно п.77.1. ст.77 ПК України, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок на поточний рік, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

ЗАЗНАЧЕНА НОРМА БУЛА ВВЕДЕНА З МЕТОЮ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АЛЕ ВИЯВИЛАСЯ АБСОЛЮТНО НЕРОБОЧОЮ НА ПРАКТИЦІ.

Станом на вересень 2018 року в план-графік документальних планових перевірок на 2018 рік вносилися зміни вже 9 разів. Таким чином, підприємство позбавлене можливості підготуватися до перевірки заздалегідь й належним чином, тому що може з’явитися в цьому плані за кілька днів до фактичного проведення перевірки, всупереч нормам закону.

ЯК ВІДОМО, КРАЩЕ ХВОРОБУ ПОПЕРЕДИТИ, НІЖ ЛІКУВАТИ.

Отже, для того, щоб довести реальність господарської операції необхідно:

  • належним чином оформлювати первинні бухгалтерські документи, які не тільки відображають реальність господарських операцій, їх обсяг і суть, а й тягнуть за собою реальні зміни майнового стану платника податків, тобто не є юридично дефектними (недостовірними);
  • мати можливість обґрунтувати ділову мету господарської операції і причинний зв’язок з діяльністю компанії;
  • для підтвердження фактичного здійснення конкретної операції, документувати рух активів/товару;
  • попередньо вивчити контрагента, в т.ч. в розрізі наявності відкритих кримінальних проваджень і вироків по ст.205 КК України, які хоч і не є доказом фіктивності господарської операції з вашою компанією, але можуть спричинити застосування заходів щодо забезпечення кримінального провадження, зняття податкового кредиту та витрат за такою операцією.

2. СПОРИ ЩОДО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРА.

Судова практика ВС за 2018 рік у питанні визначення бенефіціарного власника базується на тому, що бенефіціар повинен отримувати дохід на законних підставах, бути вигодонабувачем, визначати подальшу економічну долю доходу, отримувати вигоду від доходу і нести ризики щодо отриманого доходу.

Передбачені міжнародними договорами пільги зі сплати податку не можуть бути застосовані в разі, коли нерезидент діє як проміжна ланка в інтересах іншої особи, яка фактично отримує вигоду від доходу.

Так, обов’язковою є участь в бізнес процесах групи компаній, розподіл грошових потоків, наявність «substance» – сукупності умов, які свідчать про реальність ведення діяльності іноземної компанії, які спростовують припущення про те, що єдиною метою даної компанії є мінімізація оподаткування.
Законодавством не передбачено перелік доказів статусу бенефіціарного власника. Це можуть бути листи самого бенефіціара, договору довірчого управління, фінансова звітність, яка свідчить про самостійність розпорядження доходами, ліцензії, патенти, та ін.

З метою недопущення суперечок другої категорії, рекомендуємо:

  • професійно підходити до міжнародного податкового планування, використовуючи послуги фахівців в даній галузі;
  • при складанні договорів з компанією – нерезидентом уникати положень, які можливо трактувати, як посередництво, наприклад, при укладенні договору на використання прав інтелектуальної власності прямо вказувати, що він не є договором комісії, доручення або агентським договором;
  • позначити в статуті, що компанія – одержувач дивідендів є власником корпоративних прав;
  • створити наявність у компанії – бенефіціара реальних оплатних договірних взаємин не тільки з українською дочірньою компанією, а й з третіми особами;
  • забезпечити розтягнутість взаєморозрахунків в часі.

Застосування інституту кінцевого бенефіціарного контролера є важливим і для визначення пов’язаності осіб, в тому числі для цілей трансфертного ціноутворення.

3. СПОРИ ЩОДО ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ.

У суперечках по ТЦУ доведенню підлягає дотримання платником податків вимог законодавства в частині відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”.

Станом на вересень 2018, всього лише 12 спорів даної категорії завершені ухваленням судами рішення по суті. Таким чином, судова практика знаходиться в процесі становлення. Це створює для юристів/адвокатів можливості пошуку нових рішень в розробці стратегій захисту.

На що тут варто звернути увагу? В першу чергу, необхідно використовувати установки ОЕСР, практику ЄСПЛ, міжнародних судів, індивідуальні податкові консультації, інформацію з офіційних джерел про вартість товару, довідки міжнародних податкових органів, і т.ін.

Крім того, варто враховувати, що судді за освітою є юристами, а категорія таких спорів передбачає специфічний економічний аспект.

У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ, ДОЦІЛЬНИМ БУДЕ ПОСИЛЕННЯ СВОЄЇ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ.

Відповідно до п.102.1 ст.102 ПК України, перевірка по ТЦУ може бути проведена протягом 2 555 днів за останнім днем граничного строку подання декларації з податку на прибуток. Встановлений законом термін такої перевірки – 18 міс., але він може бути продовжений на 12 міс.

З огляду на тривалість зазначених термінів, дуже важливо зберігати документацію щодо проведених контрольованих операцій (зокрема, договори, платіжні документи, акти, звіти про контрольовані операції, листування з ДФС) протягом цього строку.

Податкові органи доволі часто направляють запити щодо ділової мети контрольованих операцій, відповідь на які служать підставою для проведення позапланової перевірки.

Щоб уникнути перевірок і негативних наслідків по ним, має сенс формувати бізнес-процеси відповідно до національного законодавства та вимог ОЕСР, і не соромитися звертатися за допомогою до фахівців.


Консультація юриста

Виберіть зручний час і ми вам передзвонимо

Замовити дзвінок
Практичні юридичні поради для бізнесу
Потрібна консультація юриста?
Залиште свої контакти і наш фахівець обов'язково зв'яжеться з Вами!
Натискаючи на кнопку ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних