Допомога при проведенні атестації робочих місць на шкідливому виробництві

У яких випадках проводиться атестація?

Атестація робочих місць обов'язково має проводитися на підприємствах де присутні фактори, що можуть негативно відобразитися на здоров'ї працівників («шкідливе виробництво», важкі умови праці).

Мета проведення такої атестації — врегулювати взаємовідносини роботодавця і працівника щодо здійснення їх прав на охорону здоров'я та безпечні умови праці, пільги і компенсації за працю у тяжких умовах. Так, наприклад, приймаючи рішення про надання на пільгових умовах пенсії за віком або інших пільг і виплат (доплата за умови праці, додаткова відпустка, скорочений робочий тиждень і т.д.) беруть за основу результати атестації.

Атестація робочих місць здійснюється за наступною схемою:

 • спочатку виявляють чи є небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці та визначають причини їх виникнення;
 • потім проводять санітарно-гігієнічну діагностику факторів виробничого середовища, оцінюють складність та напруженість роботи;
 • оцінюються фактори виробничого середовища на предмет відповідності їх характеристик — санітарним нормам, стандартам та вимогам нормативно-правових документів;
 • робочому місцю привласнюють категорію з шкідливими умовами праці;
 • підтверджується та встановлюється право робітника на пільгове пенсійне забезпечення, скорочений робочий день, додаткову відпустку, та інші пільги і компенсації в залежності від умов праці;
 • перевіряється правильність застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;
 • вирішуються спірні моменти, які можуть виникнути між роботодавцем і працівником щодо роботи та оздоровлення.

Атестаційна комісія. Її дії

Організацію, керівництво і контроль проведення всіх етапів атестації на підприємстві здійснює постійно діюча атестаційна комісія. В таку комісію, як правило, входять головні фахівці підприємства, спеціалісти служби з охорони праці та відділу кадрів.

Порядок дій комісії приблизно наступний:

 • визначення та залучення необхідних організацій для проведення санітарно-гігієнічних досліджень та атестації;
 • розробка планів встановлення обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначення меж робочих місць і присвоєння їм відповідного порядкового номера;
 • підготовка списку робочих місць, які підлягають атестації;
 • визначення обсягу та організація дослідження шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;
 • аналіз, порівняння застосування технологічного процесу, обладнання, сировини та матеріалів з передбаченими в проектах;
 • виявлення шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях;
 • складання за результатами атестації загального переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з несприятливими умовами праці;
 • перегляд діючих та внесення рекомендацій керівництву підприємства щодо встановлення пільг і компенсацій, залежно від умов праці;
 • підготовка плану заходів щодо удосконалення умов праці та загальному оздоровленню працівників.

Фахівці Право Гарант допоможуть Вам провести атестацію якісно і оперативно (із залученням санітарно-гігієнічної лабораторії, з усіма дозвільними документами і ліцензією на право проведення даних робіт).

Детальніше про Карту умов праці

За результатами всіх досліджень формуються протоколи, з оцінкою гігієнічних умов праці, рівень небезпечності та шкідливості кожного фактора виробничого середовища. На підставі зазначених протоколів, заповнюється один з головних документів атестації — Карта умов праці.

Карта умов праці оформлюється на певне робоче місце або групу схожих робочих місць. Карта умов праці — це узагальнюючий документ атестації, в якій вказується загальна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу; вказується гігієнічна оцінка умов праці, яка визначає до якого класу і якого рівня відносяться умови і характер роботи на даному робочому місці; оцінюється технічний і організаційний рівень робочого місця; фіксується висновок комісії про визначення робочого місця до конкретного виду умов праці.

Допомога на всіх етапах

Ґрунтуючись на результатах комплексної оцінки умов праці, ми дамо Вам рекомендації щодо удосконалення умов праці, їх економічної обґрунтованості, встановлення певних пільг і компенсацій за роботу в небезпечних і шкідливих умовах, потім допомагаємо втілити все це в життя. Надалі дана процедура допоможе Вам з легкістю пройти перевірки контролюючих даний аспект трудової діяльності органів.