Господарське право

rz-300 -485

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ - РИЗИКОВАНА СПРАВА, БЕЗЛІЧ ЧИННИКІВ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС:

- ДЕРЖАВА, здійснюючи контроль за веденням Вашого бізнесу, використовує податкову політику та застосування санкцій. Іноді таке регулювання носить ненормативний характер і виражається в неправомірних рішеннях або діях (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб;
- ЕКОНОМІКА, загальне положення якої впливає на прибутковість та перспективи розвитку будь-якого бізнесу. Визначаючими самопочуття більшості підприємств українського бізнесу факторами продовжують залишатися курс вітчизняної валюти і темпи приросту грошової маси;
- КОНТРАГЕНТИ, обираючи яких Вам бажано бути обачним, адже сумлінність контрагента впливає на графік поставок сировини і комплектуючих, фінансові надходження, визнання податковими органами витрат і суму податків.

МИ НАЦІЛЕНІ НА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ І НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ, ВИНИКАЮЧИХ У ВАС ПРИ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Грамотний юридичний сервіс та консультування з правових питань це наш вклад у стабільний розвиток Вашого бізнесу. Вдосконалюючись в юридичній боротьбі, ми отримали унікальний досвід вирішення складних спорів та конфліктів і знаємо, як захистити Ваші інтереси.

ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО МІНІМІЗУВАТИ ВАШІ РИЗИКИ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:

  • КОНСУЛЬТАЦІЇ. Правове консультування з актуальних питань чинного законодавства України, підготовка юридичних висновків з питань цивільного та господарського права.
  • УЧАСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ.Представлення Ваших інтересів в ході переговорів з контрагентами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  • ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ.Комплексна юридична підтримка при здійсненні інвестиційної та інноваційної діяльності.
  • ДОГОВІР.Розробка договорів, що максимально відповідають Вашим потребам, правова підтримка при узгодженні умов договорів, аналіз вже укладених, внесення до них змін і підготовка додаткової документації до договорів, пропозиція варіантів «виходу» з критичних для бізнесу умов господарських договорів.
  • ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ.Розроблення рекомендацій щодо найбільш ефективних способів забезпечення виконання контрагентами зобов'язань за договорами, аналіз правових наслідків за можливими комерційними ризиками і пропозиція дій, спрямованих на їх зниження.
  • ПРАВОВІ КОНСТРУКЦІЇ.Розробка стратегії, що максимально захищає Ваші інтереси, для вирішення спору в судовому та позасудовому порядку.
  • ПІДГОТОВКА ДОКАЗОВОЇ БАЗИ.Встановлення фактів, що мають юридичне значення, підготовка необхідних процесуальних документів.
  • АРБІТРАЖ. Представлення та захист Ваших інтересів в комерційних і державних судах всіх інстанцій (загальної юрисдикції, міжнародних комерційних судах при ТПП, постійно діючих третейських судах).
  • СТЯГНЕННЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГІВ. Юридичний супровід на стадії виконання судових актів, у тому числі взаємодія з державними виконавцями до моменту завершення виконавчого провадження.