Аутсорсинг і аутстаффінг – в чому різниця?

аутсорсинг та аутстаффінгАутсорсинг і аутстаффінг – два іноземних терміна, які вже протягом кількох років активно впроваджуються в бізнес-середовище України. Незважаючи на те, що ще якихось 7-10 років тому з даним терміном не були знайомі навіть досвідчені керівники, то вже зараз багато компаній успішно застосовують такі «стосунки» на практиці.

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ТАКИХ «ВІДНОСИН» І В ЧОМУ ВСЕ Ж ТАКИ ВІДМІННІСТЬ АУТСОРСИНГУ ВІД АУТСТАФФІНГУ?

Для того що б розібратися в різниці між цими поняттями, а тим більше оцінити переваги, необхідно спочатку точно визначиться зі значеннями термінів.

Отже, АУТСОРСИНГ (від англ. «Outsourcing») – якщо перекладати дослівно означає «використання чужого ресурсу». Іншими словами аутсорсинг – це передача однією компанією на підставі договору певних бізнес-процесів або непрофільних функцій на обслуговування іншій компанії (аутсорсеру), яка спеціалізується у відповідній галузі. Такі дії дозволяють звільнитися від непрофільних для компанії функцій і повністю сконцентруватися на основній діяльності підприємства. В свою чергу працівники компанії аутсорсера залишаються на своїх робочих місцях (виконують завдання дистанційно) та оформленні в штаті компанії аутсорсера.

ПЕРЕВАГИ:

• забезпечення безперебійності роботи бізнесу (оскільки бізнес-процес передається на аутсорсинг не конкретній людині, а компанії, яка несе відповідальність за дотримання договірних зобов’язань перед клієнтом);

• можливість повної концентрації на основному виді діяльності компанії;

• мінімізація власних ризиків, в результаті виконання завдань професіоналами;

• рівень робіт, які виконує група фахівців, вище пропонованого одним штатним співробітником;

• суттєва економія на: фонді заробітної плати та її оподаткуванні, наданні та оплаті лікарняних і відпусток, облаштуванні робочого місця, підвищенні кваліфікації фахівців;

АУТСТАФФИНГ – (від англ. «Outstaffing») – дослівно означає «позаштатний» – це перевід частини працівників зі штату однієї компанії (аутстаффера) в штат іншої організації. У такому випадку працівники працевлаштовані в одній компанії (аутстаффера), але фактично працюють в іншій, де вони мають свої робочі місця і посадові інструкції.

ПЕРЕВАГИ:

• немає необхідності займатися підбором кваліфікованого персоналу для виконання певних робіт (тепер це завдання компанії аутстаффера);

• можливість скоротити штат, не втрачаючи при цьому цінних фахівців;

• економія на витратах з утримання кадрів (податкові та соціальні навантаження, оплата відпусток, лікарняних тощо);

• немає необхідності відкривати філію або представництво в іншому регіоні для виконання разових робіт, і набирати там штат;

Можна зробити висновок, що поняття аутсорсинг і аутстаффінг дуже схожі між собою, і саме тому їх часто плутають, але тонка грань все ж існує.

ОСНОВНА ВІДМІННІСТЬ АУТСОРСИНГУ ВІД АУТСТАФФІНГУ:

  1. Форма співпраці.

Аутсорсинг – це виконання робіт або надання послуг «під ключ», ведення певного бізнес-процесу. На аутсорсинг найчастіше передаються такі функції як ведення бухгалтерії, послуги перекладачів, юридичний супровід господарської діяльності підприємства, рекламні послуги, охоронні послуги, послуги програмістів, транспортні послуги і т.д.

Аутстаффінг – надання співробітників однією компанією для виконання робіт іншій компанії на певний строк, до виконання конкретного завдання. Аутстаффінг передбачає не передачу функцій, а передачу конкретних фахівців. Часто зустрічається в торгівлі, виробництві, будівництві, харчовій промисловості, індустрії моди, спорту і т.д.

  1. Організація роботи.

Фахівці, що працюють за договором аутсорсингу, мають гнучкий графік і виконують роботу на своїй території. Виконуючи роботу за договором аутстаффінгу, працівники підпорядковуються трудовому розкладу замовника, мають свої робочі місця на території замовника і посадові інструкції.

  1. Оплата праці.

За договором аутсорсингу винагороду отримують по факту, а за договором аутстаффінгу, працівники отримують щомісячну зарплату.

  1. Договір.

Законодавство України не дає чіткого визначення ні аутсорсингу, ні аутстаффінгу, та не містить норм, які б регулювали дані відносини.

Найчастіше аутсорсинг це довгострокові відносини між компаніями, закріплені договором на надання послуг строком від 1 року.

При аутстаффінгу укладається договір підряду на строк необхідний для виконання певних робіт.

  1. Взаємодія з замовником.

Співпраця за договором аутсорсингу майже завжди здійснюється по одному і тому ж принципу: замовник передає певний бізнес-процес на виконання компанії-аутсорсера.

А при аутстаффінгу можливі два варіанти взаємодії із замовником:

  • компанія – аутстафер надає своїх кваліфікованих співробітників у тимчасове користування компанії-замовника;
  • компанія-замовник звільняє своїх працівників, а компанія – аутстаффер зараховує їх у свій штат. Таким чином числяться вони в компанії – аутстаффера, але продовжують працювати в компанії – замовника і виконувати свої звичайні обов’язки, дотримуватися внутрішнього розкладу підприємства.

З точки зору економічної вигоди, аутсорсинг є більш ефективним, оскільки якість роботи своїх працівників контролює компанія – аутсорсер. Компанія-аутстаффер такої можливості не має. Якість виконання роботи повністю залежить від персоналу. Виходить, що аутстаффер виступає посередником, який відповідає за укладення договорів між сторонами. Що стосується аутсорсингу – посередників немає!

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on Facebook0Share on VKEmail this to someone