Консультации: банкротство и корпоративное право

Кредитор відкликав заяву про порушення справи про банкрутство

Нами було подано заяву про порушення справи про банкрутство відносно юридичної особи. Господарським судом було винесено ухвалу про порушення справи про банкрутство. Якщо кредитором було відкликано таку заяву, чи може він ще раз пізніше її подати?

Так, дійсно у ч. 5 ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) зазначено, що у разі відкликання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство після винесення ухвали про її прийняття до дати проведення підготовчого засідання суду, господарський суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду. Однак, саме в даному випадку, в зазначеному Законі чітко не вказано, що кредитор, має право повторно звернутись з такою заявою до суду.

В той же час, ч. 1 ст. 2 Закону про банкрутство передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Посилаючись на ч. 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, в якій зазначено, що після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися з ним до господарського суду в загальному порядку, можна зробити висновок, що у подальшому, в разі винесення Господарським судом ухвали про залишення заяви без розгляду, кредитор не позбавлений права заново ініціювати справу про банкрутство, оскільки наслідки позовного провадження у процедурі банкрутства неможливі, у зв’язку з тим, що у кредитора незалежно від такої відмови продовжує існувати виконавче провадження за грошовою вимогу, а й отже не відпадають підстави ініціювати справи про банкрутство заново.

З повагою, Ірина Бурцева

Хочемо подати заяву до суду про визнання кредитором у справі про банкрутство. Чи необхідно сплачувати держмито? Чи поверне держмито Боржник після винесення ухвали суду про включення до реєстру кредиторів?

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) до заяви про визнання кредиторських вимогу у справі про банкрутство боржника, кредитором в обов’язковому порядку подаються докази сплати судового збору (оригінал квитанції або платіжного доручення).

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами, за заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом, сплачується судовий збір у розмірі одної мінімальної заробітної плати станом на дату подання заяви.

Для того, щоб сплачений судовий збір, за подання кредиторської заяви, було включено до реєстру вимог кредиторів, вимоги щодо його повернення необхідно вказати в самій заяві разом з грошовими вимогами до боржника. Відповідно до ст. 45 Закону про банкрутство судовий збір відноситься до першої черги реєстру вимог кредиторів.

З повагою, Ірина Бурцева

 Де ще крім урядового кур`єру та голосу україни можна дізнатися про оголошення порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі? Та чи справляється судовий збір за подання заяви про визнання грошових вимог до боржника?

Так дійсно, відповідно до старої редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство), а саме у статті 11 зазначено, що оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подається до офіційних друкованих органів (відповідно, газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

Але 18.01.2013 року набула чинності нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 № 4212-VI, відповідно до якої офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України і мережі Інтернет в розділі «Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство».

З повагою, Ірина Бурцева

 Если у ФЛП-частного предпринимателя долг меньше 300.000грн. (перед налоговой и пенсионным), может ли он подать на банкротство (если да, то есть ли еще какие-то обязательные условия)? (закон пыталась прочитать, но я не юрист и не понимаю — обязательно ли ограничение в суме и тд.?) И на сколько это реально вообще на практике?

В Законе нет конкретной привязки к сумме долга. Тут скорее необходимо ставить вопрос не о реальности, а о целесообразности банкротства ФЛП. В случае если заявление о возбуждении дела о банкротстве подает инициирующий кредитор, то в соответствии со ст. 11 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», он обязан подать суду доказательства о сумме задолженности не менее 300 минимальных заработных плат. Сам ФЛП может подать подобное заявление о возбуждении дела о банкротстве на протяжении 1 месяца с момента выявления обстоятельств, что он не может ликвидироваться в общем порядке, т.е. для банкротства необходимо начать общую процедуру ликвидации (по Гражданскому кодексу Украины), затем установить что есть долг, который оплатить не возможно и обратится в суд. В таком случае долг может быть меньше 300 минимальных заработных плат. Также нужно учесть, что ФЛП несет ответственность всем своим имуществом. Исходя из этого, при обращении в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве у лица не должно быть никого имущества, поскольку оно будет включено в ликвидационную массу и направлено на погашение задолженности. Так же хочу обратить внимание, что договора на отчуждение имущества за один год до возбуждения дела о банкротстве признаются недействительными.

С уважением, Ирина Бурцева 

 Мои действия при объявлении банкротства должника, если исполнительный лист находится в исполнительной службе?

Так, в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», кредиторы по требованиям, возникшие до дня возбуждения производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику, а также подтверждающие документы, в течение тридцати дней со дня официального обнародования объявления о возбуждении производства по делу о банкротстве.

К заявлению в обязательном порядке прилагаются доказательства наличия задолженности, уплаты судебного сбора, доказательства направления копии заявления должнику и распорядителю имущества, а также документы, подтверждающие денежные требования к должнику.

Таким образом, Вам не обязательно забирать исполнительный лист из ОГИСа. Для подачи кредиторского заявления будет достаточно предоставить копию решения суда.

С уважением, Ирина Бурцева

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on Facebook0Share on VKEmail this to someone